728 x 90

رویداد تاریخی

محمدرضا سعادتی ، مجاهد قهرمان به شهادت رسید

-

مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی
مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی
۴مرداد ۱۳۶۰- ۲۶ ژوئیه۱۹۸۱ :
روز چهارم مرداد سال ۱۳۶۰ مجاهد خلق محمدرضا سعادتی در یک کینه‌کشی حیوانی توسط خمینی به ‌جوخه ‌‌‌‌‌‌‌اعدام سپرده شد.
محمدرضا سعادتی همرزم گلسرخ انقلاب، مهدی رضائی، پس از ۷ سال اسارت و شکنجه در زندانهای ساواک شاه، در آستانه پیروزی قیام ضدسلطنتی به‌دست توانای خلق از زندان آزاد شد، اما کمتر از دو ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی به‌اتهام خمینی‌ساخته جاسوسی، بار دیگر دستگیرشد.
این یکی از اولین توطئه‌های رژیم آخوندی، علیه مجاهدین بود.
هر چند که ارتجاع آخوندی سعی کرد با گروگان‌گیری سعادتی، از مجاهدین باج سکوت و مماشات در قبال دیکتاتوری تازه‌ به‌دوران‌رسیده‌اش بگیرد، اما ایستادگی مجاهدین برای حفاظت از ارزشهای والای انسانی و آزادی مردم ایران و افشاگری بی‌امان نسبت به‌توطئه‌های ارتجاع، به‌شناخت ماهیت آخوندهای خونریز در میان توده‌های مردم انجامید. سعادتی نیز در زندان با ۵۰ روز اعتصاب غذای خود قهرمانانه مقاومت کرد و ارتجاع خمینی را رسوا نمود. اعتراضات و تظاهرات صدهزار نفره مردم تهران در حمایت از سعادتی، رژیم را به‌شکست کشاند.
چند ماه بعد از شروع جنگ ایران و عراق، رژیم خمینی فرصت را غنیمت شمرد و سعادتی رادر بیدادگاه ضدانقلابیش به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. اما خمینی به‌همین قانون خودش نیز وفادار نماند و در کمال شقاوت و کینه‌جویی، سعادتی را به‌جوخه‌‌‌‌‌‌‌ اعدام سپرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6caa2c78-2ae7-4900-94a7-08c8aaa4c587"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات