728 x 90

رویداد تاریخی

مقاومت ضدفاشیسم در آلمان، با یک انفجار، هیتلر را مجروح کرد

-

سروان اشتافنبرگ
سروان اشتافنبرگ
۲۰ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۴۴-۲۹ تیر۱۳۲۳:
روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۴ واحدهای مقاومت ضدفاشیسم در آلمان موفق شدند بمبی را در محلی که هیتلر حضور داشت کارگذاشته و منفجر نمایند.
این انفجار منجر به‌زخمی‌شدن هیتلر و کشته شدن ۴ نفر از اعضای دستگاه سرکوبی او شد.
فردای آ‌ن‌روز سروان اشتافنبرگ دستگیر و به‌همراه ۳تن دیگر از یاران خود توسط گشتاپو اعدام شد.
در آن روز حکومت هیتلری از آنان به‌‌عنوان خائن به‌وطن و ملت آلمان یاد کرد.
کمیته تحقیق گشتاپو به‌سرعت دریافت که آنان وابسته به‌تشکل مقاومت علیه هیتلر در ارتش بوده و به‌نیروهای مقاومت مردمی وصل هستند.
متعاقباً در مجموع بیش از ۵۶۰۰نفر در ارتباط با این طرح دستگیر شدند که بیش از ۲۰۰۰نفر از آنان اعدام گردیدند.
در سال ۲۰۰۴ در جشن باشکوهی در آلمان، شستمین سالگرد این عملیات گرامی داشته شد و بالاترین سیاستمداران آلمانی از تمامی احزاب از مقاومت قهرآمیز علیه دیکتاتوری و فاشیسم، به‌‌عنوان نبرد آزادیبخش که ” سنگ بنای اروپای آزاد امروز است” نام بردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bc9df028-4dee-417c-bf7f-cf1480a31acd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات