728 x 90

رویداد تاریخی

خوارزمی ریاضیدان بزرگ ایران درگذشت

-

خوارزمی ریاضیدان بزرگ ایران
خوارزمی ریاضیدان بزرگ ایران
۲۲تير۲۲۶-۱۳ژوئيه۸۴۷:
بر‌اساس برخی اسناد تاریخی، ”خوارزمی” ریاضیدان بزرگ ایران در ۱۳ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۸۴۷ مطابق با سال ۲۳۲ هجری قمری درگذشت.
 
 
محمد بن موسی، معروف به‌خوارزمی در خوارزم متولد شد.
او یکی از بزرگترین دانشمندان زمان خود در رشته‌های ریاضی، جغرافی، تاریخ و ستاره‌شناسی بود و در دربار مأمون خلیفه‌‌‌‌‌‌‌ عباسی، کرسی منجمی داشت.
کتاب ”حساب‌الجبر والمقابله”، معروفترین اثر وی می‌باشد. این کتاب توسط مترجمین اروپایی به‌لاتین و انگلیسی نیز ترجمه شده و به‌همین نام”الجبراAlgebra” در اروپا رواج یافته است. کلماتی نظیر آلگوریتم و آلگوریسم نیز از ترکیبات الجبر می‌باشد.
تا قبل از خوارزمی، جبر وهندسه در یک دستگاه ریاضی بود اما خوارزمی، جبر را از هندسه جدا کرد و همین نام را برای این علم انتخاب کرد. از خوارزمی دو جلد کتاب دیگر در مباحث اسطرلاب به‌لاتین ترجمه شده است.