728 x 90

رویداد تاریخی

مردم تهران در میدان بهارستان علیه وثوق‌الدوله نخست‌وزیر احمدشاه تظاهرات کردند

-

وثوق‌الدولهنخست‌وزیر احمدشاه
وثوق‌الدولهنخست‌وزیر احمدشاه
۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۶ – ۱۵ مه۱۹۱۷:
روز۲۵ اردیبهشت سال ۱۲۹۶ شمسی مردم تهران علیه وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرای احمدشاه، در میدان بهارستان، تظاهرات وسیعی برپا کردند که به ‌زدوخورد تظاهرکنندگان و مأموران دولتی انجامید.
تظاهرکنندگان علیه به‌رسمیت شناختن حضور نیروهای نظامی انگلیس در ایران شعار می‌دادند.
تداوم تظاهرات و مخالفتها باعث شد که دولت وثوق‌الدوله در ۸ خرداد همان سال سقوط کند، اما او مجددا در سال بعد یعنی ۹ مرداد سال ۱۲۹۷ نخست‌وزیر شد و یکی از ننگین‌ترین قراردادهای تاریخ ایران را به‌امضا رساند. این قرارداد معروف به قرارداد ۱۹۱۹ رسماً ایران را تحت‌الحمایه‌‌‌‌‌‌‌ انگلستان قرار می‌داد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d399832a-e57b-4464-bc2d-a4094941b63d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات