728 x 90

رویداد تاریخی

زندان باستیل به دست مردم فرانسه فتح شد و آغازگر انقلاب کبیر فرانسه گردید

-

فتح زندان باستیل
فتح زندان باستیل

۱۴ژوئیه‌‌‌‌‌‌۱۷۸۹‌- ۲۴ تیر۱۱۶۸:

 

روز ۱۴ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۷۸۹ زندان باستیل در شهر پاریس توسط مردم و انقلابیون فرانسوی فتح شد و نماد پیروزی انقلاب کبیر فرانسه شد.
دراثر خودکامگیها و فساد دستگاه سلطنتی، فقر و مسکنت، زندگی مردم شهرها وبه‌ویژه دهقانان را فرا گرفته بود. مردم خشمگین و به‌جان‌آمده پاریس از تمامی اقشار و طبقات، به‌همراهی انقلابیون و مخالفین حاکمیت سلطنتی، برای تهیه اسلحه به ‌قلعه باستیل حمله کردند.
باستیل، قلعه‌ای بود دردروازه سنت‌آنتوان پاریس که بنای آن درسال ۱۳۷۰ میلادی درزمان شارل پنجم آغاز و درسال ۱۳۸۲ پایان یافته بود.
خبر فتح زندان باستیل که سمبل قدرت دستگاه استبدادی بود، تمام مردم فرانسه را به‌هیجان آورد و انقلاب فرانسه را وارد دوران جدیدی کرد.