728 x 90

رویداد تاریخی

ژان ژاک روسو نویسنده‌ برجسته‌ فرانسوی درگذشت

-

ژان ژاک روسو نویسنده برجسته فرانسوی
ژان ژاک روسو نویسنده برجسته فرانسوی
۵ژوئیه ۱۷۷۸ - ۱۴ تیر۱۱۵۷:
روز ۵ژوئیه ۱۷۷۸ ژان ژاک روسو نویسنده و متفکر بزرگ فرانسوی درگذشت.
ژان ژاک روسو در کودکی مادرش را از دست داد و پدرش قادر به‌نگهداری ژان نبود. به‌همین خاطر روسو در فقر و بی‌خانمانی بزرگ شد.
روسو درجوانی با نوشتن رسالاتی در چند مسابقه که توسط انجمنهای ادبی برگزار ‌شد، برنده گردید و در افکار عمومی فرانسه به‌عنوان یک متفکر نابغه شناخته شد. روسو به ‌احوال کودکان وجوانان توجهی خاص داشت وکتابی مخصوص در امر تربیت به‌نام امیل Emil نوشت که از آثار معتبر ادبیات فرانسه است.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e05396bb-0b82-4582-b452-daeb151410bc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات