728 x 90

رویداد تاریخی

مازیار میهن‌پرست ایرانی کشته شد

-

کشته شدن مازیار
کشته شدن مازیار
۱۲تير ۲۱۸ -۳ ژوئيه ۸۳۹ :
بنابر برخی اسناد تاریخی، مازیار قهرمان ملی و حکمران منطقه ‌‌‌‌‌‌‌طبرستان روز سوم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۸۳۹ میلادی مطابق با سال ۲۱۸هجری خورشيدي در سامرا توسط المعتصم خلیفه‌‌‌‌‌‌‌ عباسی به‌دار آویخته شد.
مازیار از سرداران میهنِ پرست ایرانی بود که پس‌از این‌که از جانب خلیفه عباسی، حکمران منطقه طبرستان شد، اعلام استقلال کرد ولی طی توطئه‌يي براساس خیانت اطرافیان، توسط عمال خلیفه دستگیر و سرانجام اعدام شد.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cc180237-8291-46b4-91de-a2f903851e0d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات