728 x 90

رویداد تاریخی

قیام قهرمانانه مردم تبریز به‌رهبری ستارخان

-

قیام مردم تبریز
قیام مردم تبریز
۷ تیر۱۲۸۷ - ۲۸ژوئن ۱۹۰۸:
روز ۷ تیر سال ۱۲۸۷ بلافاصله پس از این‌که خبر کودتای محمدعلی‌شاه و شکست انقلاب مشروطه در تهران به‌شهرستانها رسید، طرفداران استبداد در تمام شهرها بر سر مجاهدان و مشروطه‌طلبان ریخته و آنان را دستگیر و یا انجمن‌هایشان را تعطیل کردند. اما در تبریز که از مدتها قبل، ستارخان و سایر انقلابیون، خطر را حس کرده و به‌تشکل و بسیج مردم پرداخته و به‌آموزش نظامی دسته‌های مسلح مردمی اقدام کرده بودند، تسلیم نشدند.
وجود جنگ‌آوران مسلح و آموزش‌دیده و نیز فرماندهی و رهبری ستارخان و پایمردی مجاهدانی چون باقرخان، علی‌مسیو، حاج‌علی دوافروش، حاج مهدی‌آقا و دیگران، مانع از خاموشی چراغ آزادی در تبریز گردید و از آنجا نیز به‌سراسر ایران گسترش یافت.