728 x 90

رویداد تاریخی

ولیعهد اتریش، کشته‌شد؛تا شعله ‌جنگ جهانی اول برافروخته گردد

-

کشته شدن ولیعهد اطریش
کشته شدن ولیعهد اطریش
۲۸ ژوئن۱۹۱۴ - ۶ تیر۱۲۹۳:
روز ۲۸ژوئن سال ۱۹۱۴ یک دانشجوی صرب به‌نام ”گاوریلو پرنزیپ“ در شهر سارایوو به‌سوی فرانتس فردیناند، ولیعهد ۵۱ ساله اتریش و همسرش سوفیا که با اتومبیل از خیابان می‌گذشتند تیراندازی کرد و هر دو را کشت
این تیراندازی باعث شد تا جرقه ‌جنگ جهانی اول زده شود. دولت اتریش پس ‌از این واقعه خواستار اعزام نمایندگانی برای تحقیق شد ولی با مخالفت صربستان مواجه شد. اتریش به‌همین بهانه در ۲۸ ژوئیه سال ۱۹۱۴ به ‌آن کشور اعلان جنگ داد. با شروع جنگ، روسیه به‌نیروهای خود آماده‌باش داد و در پی آن آلمان به‌حمایت اتریش وارد جنگ شد
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/81c70bcf-904c-421c-ba7e-f64ff391f538"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات