728 x 90

رویداد تاریخی

آزادی شهر مهران،نبرد پیروز چلچراغ و در هم شکستن ماشین جنگ و سرکوب

-

 عملیات بزرگ چلچراغ و آزادی شهر مهران
عملیات بزرگ چلچراغ و آزادی شهر مهران
۲۸خرداد۱۳۶۸-۱۸ژوئن۱۹۸۹:
روز ۲۹خرداد سال ۱۳۶۷، رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران، طی یک نبرد بی‌سابقه نظامی، با قوای جنگ‌افروز و سرکوبگر خمینی در منطقه مهران و ارتفاعات اطراف آن چنگ‌درچنگ شدند و پس از تصرف مراکز فرماندهی دشمن، شهر مهران را فتح کردند. این عملیات که در راستای سیاست صلح و آزادی مجاهدین و مقاومت ایران، صورت گرفت، توانست طلسم جنگ‌طلبی ضدمیهنی رژیم آخوندی را بشکند و خمینی را مجبور به ‌توقف جنگ و پذیرش آتش‌بس نماید.
پیش از آن، خمینی هر صدای اعتراضی را به ‌بهانه جنگ خود‌ساخته و با برچسب ستون پنجم عراق، خفه می‌کرد و بدین ترتیب، جنگی را که در راستای سیاست صدور بنیادگرایی به‌ عراق، بر ادامه آن اصرار می‌ورزید، در داخل کشور به ‌سرپوشی برای اختناق و سرکوبی مردم تبدیل کرده بود.
نبرد چلچراغ با شرکت ۲۲تیپ رزمی و پشتیبانی ارتش آزادیبخش در جبهه‌یی به ‌طول ۵۰کیلومتر و عمق ۲۰کیلومتر، در منطقه حومه مهران صورت گرفت و ضمن تصرف شهر مهران و مراکز فرماندهی لشکر ۱۶زرهی قزوین و،لشکر ۱۱ موسوم به ‌امیرالمؤمنین و تیپ مستقل موسوم به ‌قائم یاسوج سپاه پاسداران، این قوای سرکوبگر را با قرارگاهها، مراکز، استحکامات، تسلیحات و تجهیزاتشان از دور خارج کرد.
در این نبرد، غنائمی شامل انواع تانک و توپخانه و جنگ افزارهای سنگین و نیمه‌سنگین نصیب ارتش آزادیبخش شد. همچنين۱۵۰۰تن از نیروهای رژیم، خود را به ‌ارتش آزادیبخش تسلیم کردند.
درمیان اسیران، تعدادی از فرماندهان نظامی لشکرهای دشمن نیز دیده می‌شدند..
اسراي این عملیات، به ‌فاصله کوتاهی بعد از نبرد، مطابق فرمان رهبر مقاومت آزاد شدند و به ‌ایران بازگشتند. گروهی از آنان نیز پس از آزادی، به ‌صفوف ارتش آزادیبخش ملی ایران پیوستند.
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات