728 x 90

رویداد تاریخی

نادرشاه افشار به قتل رسید

-

نادرشاه افشار
نادرشاه افشار
۲۰خرداد ۱۱۲۶– ۱۰ژوئن۱۷۴۷:
روز ۲۰خرداد سال ۱۱۲۶شمسی نادرشاه افشار به‌دست چند تن از امیران خود به‌قتل رسید
نادرشاه افشار که از سرداران شاه طهماسب صفوی بود، طی سلسله‌یی از نبردهای خود توانست اوضاع آشفته‌‌‌‌‌‌‌ ایران را به‌سامان کند.
نادرشاه در جریان جنگهای بزرگی که با دولتهای عثمانی، روس و هندوستان کرد، بسیاری از شهرهای کشور را که در اواخر دوران صفویه، ضمیمه‌‌‌‌‌‌‌ خاک روس و عثمانی شده بود، پس گرفت.
نادر در سال ۱۱۱۵ شمسی شاه عباس سوم را نیز کنار گذاشت و خود توسط مجلسی از زعمای قوم که برپا کرده بود، به ‌شاهی انتخاب شد.
به ‌این ترتیب سلسله صفویه منقرض گردید و سلسله‌‌‌‌‌‌‌ افشار به‌جای آنها بر ایران حاکم شد و تا ۶۰ سال بر ایران حکومت کردند.
نادرشاه افشار تقریباً تمام عمر خود را در میدانهای جنگ گذراند و شجاعت و سلحشوری او زبانزد همگان بود. هرچند که در ابتدای حکومتش به ‌مردم رسیدگی می‌کرد اما در سه سال آخر حیاتش به ‌دیکتاتوری روی آورد و به‌ سربازان و عمالش دست باز در قتل و غارت داد و هر کس را که با او اندک مخالفتی می‌کرد، می‌کشت و به ‌این ترتیب نفرت مردم را علیه خود برانگیخت.
مقبره‌‌‌‌‌‌‌ نادرشاه در شهر مشهد است.
 
 
 
 
 
 
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات