728 x 90

رویداد تاریخی

سازمان وحدت آفریقا تأسیس شد

-

تاسیس سازمان وحدت آفریقا
تاسیس سازمان وحدت آفریقا
۲۵مه ۱۹۶۳ – ۴خرداد۱۳۴۲:
روز ۲۵مه سال ۱۹۶۳ سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با شرکت کشورهای چاد، موریتانی و زامبیا تأسیس شد و بعدا سایر کشورهای آفریقایی نیز به‌آن پیوستند.
 
سازمان وحدت آفریقا Organization of African Unity OAU هدف خود را برقراری صلح ودوستی، فروخواباندن کشمکشها، گفتگوی سیاسی و روابط اقتصادی‌، فرهنگی، پزشکی، علمی و دفاعی بین کشورهای عضو قرار داد. هم‌اکنون سازمان وحدت آفریقا ۵۳ عضو دارد و مرکز آن در آدیس آبابا است. سازمان وحدت آفریقا تا سال ۲۰۰۲ به‌همین نام بود. از این سال نام این سازمان مختصر شده و به‌”وحدت آفریقا AU“ تبدیل شد. وحدت آفریقا دارای ۸ کمیسیون و ۱۴ مدیریت است.
روز ۲۵مه سال ۱۹۶۳ در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با شرکت کشورهای تأسیس شد و بعدا سایر کشورهای آفریقایی نیز به‌آن پیوستند. سازمان وحدت آفریقا Organization of African Unity OAU هدف خود را برقراری صلح ودوستی، فروخواباندن کشمکشها، گفتگوی سیاسی و روابط اقتصادی‌، فرهنگی، پزشکی، علمی و دفاعی بین کشورهای عضو قرار داد. هم‌اکنون سازمان وحدت آفریقا ۵۳ عضو دارد و مرکز آن در آدیس آبابا است. سازمان وحدت آفریقا تا سال ۲۰۰۲ به‌همین نام بود. از این سال نام این سازمان مختصر شده و به‌”وحدت آفریقا AU“ تبدیل شد. وحدت آفریقا دارای ۸ کمیسیون و ۱۴ مدیریت است.
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات