728 x 90

رویداد تاریخی

قیام قهرمانانه‌ مردم شهرهای استان خوزستان

-

قیام قهرمانانه‌ مردم شهرهای استان خوزستان
قیام قهرمانانه‌ مردم شهرهای استان خوزستان
۳۱فروردین ۱۳۸۴ - ۲۰ آوریل۲۰۰۵:
دراين روز، سراسر شهرهای استان خوزستان شاهد قیام مردم این استان علیه ظلم و ستم حکومت آخوندی بود.
این قیام که از روز ۲۶فروردین در محله‌هایی از شهر اهواز آغاز شده بود، تا روز ۳۱فروردین به‌‌تمامی شهرهای استان خوزستان گسترش یافت.
شهرهای به‌پاخاسته که مردم آن علیه رژیم ضدبشری قیام کردند عبارت بودند از:
شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، شوش، دزفول، مسجد سلیمان و هویزه.
مردم در این قیام، شعار ”مرگ بر حکومت آخوندی” و ” مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر خاتمی” سردادند.
قیام مردم خوزستان ارکان حکومت آخوندی را به‌‌لرزه درآورد و رژیم، ناگزیراز اعزام یگانهای ضدشورش و نیروهای سرکوبگر از سایر شهرها به‌‌این منطقه گردید.
طی ۶روز تظاهرات و درگیری گسترده، ۶۲تن از مردم خوزستان به‌‌شهادت رسیدند و صدهاتن مجروح شدند. در این درگیریها بیش از ۱۰۰۰نفر از مردم شهرهای استان خوزستان بازداشت شدند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a992722d-63bb-4173-b2d8-5341da3323d3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات