728 x 90

رویداد تاریخی

چارلزداروین زیست شناس بزرگ وکاشف بنیاد انواع، چشم از جهان بست

-

چارلز داروین زیست‌شناس بزرگ و کاشف بنیاد انواع، چشم از جهان بست
چارلز داروین زیست‌شناس بزرگ و کاشف بنیاد انواع، چشم از جهان بست
۱۹ آوریل ۱۸۸۲ - ۳۰ فروردین۱۲۶۱:
چارلزداروین دانشمند معروف رشته ‌‌‌‌‌‌‌زیست‌شناسی درگذشت.
چارلزرابرت داروین، در ۱۲فوریه سال ۱۸۰۹ در انگلستان چشم به‌‌جهان گشود. او پس از تحصیلاتش در دانشگاه کمبریج، عضو هیأتی از محققان شد که به‌‌آمریکای جنوبی و جزایر غربی اقیانوس آرام سفر کردند.این سفر ۵ سال طول کشید و مطالعاتی که داروین درباره ‌‌‌‌‌‌‌جانداران و سنگواره‌ها کرد منجر به‌‌نوشتن کتاب معروف بنیاد انواع شد.
ده‌سال بعد، داروین کتاب پیدایش انسان را منتشر کرد. در این کتاب اصل انسان را به‌‌نیاکانی از نوعی میمون ربط داد که در مسیر دگردیسی تکاملی خودش به‌‌انسان کنونی رسیده است.
نظریه‌‌‌‌‌‌‌ داروین با مخالفتهای بسیاری از جانب محافل مذهبی دنیا مواجه شد.
تحقیقات داروین در زمینه‌‌‌‌‌‌‌تکامل طبیعی، کمک بسیار بزرگی به‌‌دانش بشری کرد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5e662379-6da9-42c8-bc4e-f4d1137a4073"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات