728 x 90

رویداد تاریخی

رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی درگذشت

-

رودولف اشتاینر
رودولف اشتاینر
۳۰مارس۱۹۲۵ –۱۰ فروردین۱۳۰۴:
رودولف اشتاینر Rudolf Steiner فیلسوف اتریشی درگذشت.
رودلف اشتاینر پژوهشهایی را در زمینه آنتروپوزوفی ANTHROPOSOPHY يا ارتباط روح با دید و تجربه انسان انجام داد و کتابی نیز در تعریف آنتروپوزوفی نوشت.
اشتاینر براساس نظریاتش مدرسه‌يی را در یک کارخانه سیگارسازی در اشتوتگارت آلمان تأسیس کرد که برمبنای آن تا پیش‌از هفت‌سالگی، به‌کودکان، خواندن یا حساب‌کردن نمی‌آموختند و به‌جای آن نقاشی، نمایش، آواز و موسیقی آموزش داده می‌شد.
پس از اشتاینر این شیوه آموزشی گسترده شد و در اندک‌زمانی، دهها مدرسه در سراسر جهان به‌این شیوه، کودکان را آموزش می‌دادند. شیوه آموزشی اشتاینر تحولات گسترده‌يی را در امر آموزش به‌وجود آورد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dc4128a8-17ae-4e51-9a3e-c86836a7a5f6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات