728 x 90

رویداد تاریخی

قرارداد رم برای ایجاد بازار مشترک اروپا امضا شد

-

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا
۲۵مارس ۱۹۵۷ – ۵ فروردین۱۳۳۶:
دراين روز، دوموافقتنامه توسط نمایندگان کشورهای آلمان‌غربی، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در رم امضا شد و به‌موجب آن ”جامعه انرژی اتمی اروپا” و ” جامعه اقتصادی اروپا” یا ”بازار مشترک اروپا” به‌وجود آمد.
قرارداد رم، مبنایی برای پیمانهای بعدی و قراردادهای تجاری بین کشورهای اروپایی شد. با تشکیل اتحادیه اروپا، دو ارگان فوق، به‌صورت زیرمجموعه این اتحادیه درآمدند و از ۵ کشور اولیه به۲۷کشور هم‌پیمان گسترش یافته‌اند
 
 
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات