728 x 90

رویداد تاریخی

۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند ۱۲۲۶: انقلاب فوریه و تأسیس جمهوری دوم فرانسه

-

۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند ۱۲۲۶: انقلاب فوریه و تأسیس جمهوری دوم فرانسه
۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند ۱۲۲۶: انقلاب فوریه و تأسیس جمهوری دوم فرانسه

روز ۲۶ فوریه سال ۱۸۴۸بر اثر انقلابات مردمی در فرانسه, بار دیگر جمهوری به این کشور بازگشت.

پس از شکست جمهوری اول فرانسه و به‌راه‌انداختن امپراتوری توسط ناپلئون در این کشور در سال ۱۸۰۴، فرانسه برای یک دوره ۴۴ساله، مجددا به‌صورت حکومت سلطنتی اداره می‌شد.

 اما در سال ۱۸۴۸ بار دیگر موج آزادیخواهی در فرانسه برخاست.

 مبارزه برای اصلاحات، منجر به انقلاب در ۲۶فوریه سال ۱۸۴۸ و استعفای لوئی‌فیلیپ شد . پس ازبرکناری لویی فیلیپ از سلطنت ، اختیار اداره امور کشور به‌دست حزب جمهوری‌خواه افتاد و یازده‌تن از ادبا که رهبران حزب بودند حکومت را به‌دست گرفتند و حکومتی موقتی به ریاست آلفونس دولامارتین شاعر نامدار فرانسه تشکیل دادند. دولت موقت در فرانسه اعلام حکومت جمهوری نمود و سپس فرمان انتخابات مجلس مؤسسان را صادر نمود. مجلس مؤسسان، قانون اساسی جدید را وضع کرد و در انتخابات عمومی دسامبر سال ۱۸۴۸، لوئی‌ناپلئون برادرزاده ناپلئون‌بناپارت به ریاست جمهوری انتخاب شد. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/af0f1c3c-5420-40e6-b888-78bcfb9a69ca"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات