728 x 90

رویداد تاریخی

اشعه ایکس کشف شد

-

اشعه ایکس کشف شد
اشعه ایکس کشف شد
۵ ژانویه ۱۸۹۵ - ۱۵دی۱۲۷۳:
ویلهلم رونتگن فیزیکدان آلمانی اشعه ایکس را که به نام او به اشعه رونتگن معروف شده است را کشف کرد.
این اشعه بر خلاف اشعه معمولی قادر به عبور از اشیاء است و به همین دلیل از آن برای عکسبرداری از داخل بدن استفاده می شود. رونتگن با این کشف مهم، جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۰۱ را نصیب خود کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/edc903c9-eb50-42ea-b586-ee0483616982"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات