728 x 90

رویداد تاریخی

زکریای رازی، دانش پژوه برجسته، پزشک انسان دوست وکاشف الکل، تولد یافت

-

زکریای رازی، دانش پژوه برجسته، پزشک انسان دوست وکاشف الکل، تولد یافت
زکریای رازی، دانش پژوه برجسته، پزشک انسان دوست وکاشف الکل، تولد یافت
۶ دی۲۴۳ - ۲۷دسامبر۸۶۴:
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی , دانشمند بزرگ ایرانی در شهر ری(نزدیک تهران) به دنیا آمد.
زکریای رازی، کاشف الکل و از بزرگترین دانشمندان علوم پزشکی, شیمی, ریاضی, ستاره شناسی و فلسفه در عصر خود بوده است.
وی تحصیلات خود را اساسا در شهر ری به انجام رساند و مدتی نیز در بغداد به کارپزشکی و تعلیم و تعلم مشغول بود. زکریای رازی در شهر ری، بیمارستانی ساخت که خود در آنجا به طبابت و رسیدگی به بیماران و انجام کارهای آزمایشگاهی و داروسازی مشغول بود. مهمترین کتاب زکریای رازی که هنوز هم برای بررسی طب قدیم نیاز به مطالعه آن حس می zwnj;شود حاوی نام دارد که دائرة zwnj;المعارفی از تمامی دستاوردهای پزشکی تا آن زمان بوده است.
کتابهای دیگر زکریای رازی، طب منصوری ، الطبیعه فی الحکمه الفلسفیه، الطب الروحانی، اسیره الفلسفیه , مقاله فی ما بعد الطبیعه و... می zwnj;باشد.
اهمیت زکریای رازی در فلسفه، بیشتر از آنروست که وی برخلاف بسیاری از معاصران خود, عقایدی مخالف ارسطو داشت. اما مهمترین اثر زکریای رازی، کشف الکل است که او آن را از تقطیر شراب بدست آورد و بعنوان ماده zwnj;یی ضدعفونی کننده، کاربرد وسیعی در علم پزشکی دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3b8d18fa-0fed-4bc4-94db-3dcccc09c2f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات