728 x 90

رویداد تاریخی

راسپوتین، چهره مرموز روسی، به قتل رسید

-

 قتل راسپوتین
قتل راسپوتین
۱۶دسامبر ۱۹۱۶ - ۲۵آذر۱۲۹۵:
گریگوری راسپوتین مرد مقتدر و مرموز روسیه به دست شاهزاده یوسوپوف و دو تن از اشراف این کشور کشته شد و جسدش را به رودخانه افکندند.
اشراف روسیه گمان برده بودند وی در جهت منافع آلمان گام بر می دارد و مسئول تلفات نیروهای روسیه در جبهه های جنگ جهانی اول است.
راسپوتین در دربار روسیه تزاری نفود و قدرت وسیع پیدا کرده بود و در شیادی و حقه‌بازی و نیرنگ زدن شهره است.