728 x 90

رویداد تاریخی

۱۶هزار نفر در اثر ریزش بهمن در کوههای آلپ مدفون شدند

-

مدفون شدن ۱۶هزار نفر در اثر ریزش بهمن در کوههای آلپ
مدفون شدن ۱۶هزار نفر در اثر ریزش بهمن در کوههای آلپ
۱۳دسامبر۱۹۱۶ -۲۲ آذر۱۲۹۵:
دراین روز و درجریان جنگ جهانی اول، سقوط بهمن در منطقه تیرول در کوههای آلپ، 16 هزارسرباز اتریشی و ایتالیایی را زنده به گور کرد.
ازاین حادثه،حتی یک تن جان سالم به در نبرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/15f8487f-5303-44e5-98f3-647d896e475c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات