728 x 90

رویداد تاریخی

ابن رشد، فیلسوف مترقی وآزاد اندیش عرب، درگذشت

-

ابن رشد فیلسوف معروف عرب
ابن رشد فیلسوف معروف عرب
۱۰دسامبر۱۱۹۸ - ۱۹آذر۵۷۷:
ابوالولید محمد ابن احمد معروف به ابن رشد از بزرگترین فلاسفه اسلامی عصر خویش بود که در اسپانیا، آن زمان که تحت سیطره دولتهای اسلامی بود متولد شد.
وی تألیفات بسیار زیادی در فلسفه، منطق و پزشکی دارد. ابن رشد به دلیل پذیرش نوعی نظریه تکامل طبیعی در حیوانات، و همچنین ردکردن نظریات عقل‌گرایی محض که در آن دوران سیاه قرون وسطی، بر جهان، حاکم بود، توسط مرتجعین خشک‌مغز، تکفیر شد.
ابن رشد را بدلیل نظریات مترقیانه‌اش نسبت به هستی، مدتی زندان و تبعید کردند و بسیاری از کتابهای او و کتابخانه‌هایی که کتابهای او را می‌فروختند را به آتش کشیدند. اما بدلیل ترجمه نوشته‌های وی به زبانهای دیگر، آثار وی از بین نرفت.
ابن رشد در دهم دسامبر ۱۱۹۸ میلادی در سن ۷۵ سالگی در مراکش درگذشت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات