728 x 90

رویداد تاریخی

ناپلئون بناپارت،تسلیم سرطان شد

-

ناپلئون بناپارت،
ناپلئون بناپارت،
۵ مِه ۱۸۲۱ – ۱۵ اردیبهشت۱۲۰۰:
ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه دراين روز، در گذشت. ناپلئون بناپارت در سال ۱۷۶۹ میلادی در جزیره کُرس بدنیا آمد و به‌هنگام جوانی وارد ارتش فرانسه شد. او بزودی به‌عنوان فرماندهی بزرگ درارتش جمهوریخواهان شناخته شد. ناپلئون پس از لشکرکشی به‌مصر در سال ۱۷۹۹ و بازگشت به‌فرانسه، هیأت حاکمه فرانسه (معروف به‌هیأت مدیره) را برانداخت و تا سال ۱۸۱۴ به‌عنوان یگانه فرمانروای فرانسه حکومت کرد. وی دراین دوره از حکومتش به‌اصلاحات اساسی دست زد، و در نخستین جنگ با مؤتلفین پیروزی یافت. آن‌گاه خویش را امپراطور فرانسه خواند. ناپلئون در جنگهای متعددی شرکت کرد و در اغلب آنها پیروز شد. اما بلندپروازی او برای دستیابی به‌مسکو باعث شد تا از لشکر ۳۵۰ هزار نفره‌اش، ۳۰ هزار بیشتر به‌فرانسه برنگردند. ناپلئون بعد از این شکست مفتضحانه امپراتوریش رو به‌افول نهاد. شکست ناپلئون در برابر انگلیس درجنگ واترلو، به‌حکومت او پایان داد و وی اسیر سپاهیان انگلیس شد و آنان او را به‌عنوان اسیر جنگی به‌جزیره سنت‌هلن فرستادند. ناپلئون درسال ۱۸۲۱ به‌مرض سرطان درگذشت
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/64d43021-5de0-4614-a8c9-986c89528bf7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات