728 x 90

رویداد تاریخی

لاووازیه شیمیدان معروف فرانسوی، به گیوتین سپرده شد

-

لاووازیه شیمیدان معروف فرانسوی
لاووازیه شیمیدان معروف فرانسوی
۸مه۱۷۹۴ – ۱۸ اردیبهشت۱۱۷۳:
آنتوان لورنت لاووازیه‌، Antoine Laurent Lavoisier که به‌پدر شیمی نوین معروف است درگذشت. لاووازیه در ۲۶ اوت سال ۱۷۴۳ در پاریس به‌دنیا آمد. او در سال ۱۷۶۸ عضو آکادمی علوم پاریس شد. یکی از مهمترین کشفیات لاووازیه پایه گذاری جدول عناصر اولیه در شیمی است که بعدا مندلیف آن‌‌را به‌نظم درآورده و تکمیل کرد. او نشان داد که عناصر غیر قابل تجزیه‌یی در طبیعت وجود دارد که از ترکیب آنها بقیه مواد تشکیل می‌شوند. لاووازیه ترکیب مولکول آب را کشف کرد که از ۲ اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است و همین دونام را نیز لاووازیه برای ترکیبات آب گذاشت. از کارهای منفی لاووازیه حمایت از دولت سرکوبگر حاکم بود و به‌خصوص پشتیبانی او از مالیاتهای دولتی مورد خشم کشاورزان قرارگرفت و به‌قیمت جانش تمام شد و به‌گیوتین سپرده شد. از لاووازیه کتابهایی در علم شیمی برجای مانده است
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات