728 x 90

رویداد تاریخی

دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان اعدام شد

-

دکتر حشمت
دکتر حشمت
۲۲ اردیبهشت۱۲۹۸ – ۱۳ مه۱۹۱۹:
دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان جنگلی به‌دستور سردار معظم خراسانی حکمران گیلان، همراه با عده‌یی دیگر از آزادیخواهان به‌دار آویخته شد. چند ماه بعد که میرزا کوچک خان جمهوری گیلان را در رشت و دربرابر چندین هزار تن اعلام کرد، همراه با آنان به‌چله خانه که آرامگاه دکتر حشمت در آنجا واقع است رفت. میرزا، برسرمزار یار دیرین نطقی ایراد کرد و از دکتر حشمت به‌عنوان شهید یاد نمود
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cdbc39ba-175c-445d-a58a-348f795ce0b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات