728 x 90

رویداد تاریخی

قتل عام روستاهای کردستان به دست پاسداران خمینی

-

قتل‌عام روستاهای کردستان به دست پاسداران خمینی
قتل‌عام روستاهای کردستان به دست پاسداران خمینی
۸ فروردین۱۳۶۲– ۲۸ مارس۱۹۸۳:
دراين روز، دهها تن از هموطنان ستمدیدهٌ کرد در چند روستای کردستان توسط پاسداران جنایتکار خمینی قتل‌عام شدند. پاسداران سرکوبگر روستای پیران‌جیق را مورد تهاجم وحشیانه خود قرار دادند و ۱۶تن از اهالی بیگناه روستا را به جرم پناه دادن به پیشمرگان به قتل رساندند. در میان قربانیان از کودکان ۳- ۴ساله، تا زنان و مردان سالخوردهٌ ۶۰ساله دیده می‌شدند. پیش از آن نیز پاسداران جنایتکار در روزهای سوم و پنجم فروردین روستاهای گیچه، هله‌قوش، خلیفه‌لیان، گورخارن، صوفیان و کانی‌رش، دهها تن از مردم از کودکان شیرخواره تا زنان باردار و پیرزنان و پیرمردان را قتل‌عام کردند. این کشتارها با قساوت و وحشیگری خاص مزدوران خمینی، از جمله آتش زدن خانه‌ها و زنده زنده سوزاندن مردم، پرتاب نارنجک به درون خانه‌ها و تیرباران افراد در جلوی چشم فرزندان و اعضای خانواده‌شان صورت می‌گرفت. در این تهاجمات بیش از ۶۰تن از مردم بی‌دفاع کشته شده و صدها تن مجروح و مصدوم گردیدند. در این ایام پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ارتجاع, از فرماندهان سپاه در کردستان بود و نقش مستقیم در قتل عام مردم کردستان داشت
 
 
.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aa050cf3-a185-421f-b438-8ac16517c598"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات