728 x 90

رویداد تاریخی

انقلاب فرهنگی چین آغازشد

-

آغاز انقلاب فرهنگی چین
آغاز انقلاب فرهنگی چین
۱ آوریل ۱۹۶۶ –۱۲ فروردین۱۳۴۵:
دراين روز، چوئن لای نخست وزیر وقت چین با ایراد نطقی آغاز انقلاب فرهنگی چین را اعلام داشت. انقلاب فرهنگی در چین با اصلاحاتی در امور دولتی آغاز شد و طی آن بسیاری از اعضای حزب کمونیست این کشور تصفیه شدند. در سال ۱۹۷۶ با مرگ مائو, هواکوفنگ به جانشینی وی برگزیده شد. مدتی بعد موج مخالفت علیه انقلاب فرهنگی در چین شدت گرفت و هزاران نفر از اعضای حزب کمونیست که در زمان انقلاب فرهنگی برکنار شده بودند به سر پستهای خود بازگشتند. سپس بیوة مائو و تعداد دیگری از بانیان انقلاب فرهنگی چین به محاکمه کشیده شدند
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f21f8dd0-48b8-4cd4-a1ef-f7332c477964"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات