728 x 90

رویداد تاریخی

کودتا علیه حکومت خانم ایزابل پرون در آرژانتین

-

کودتا علیه ایزابل پرون
کودتا علیه ایزابل پرون
۲۴ مارس ۱۹۷۶ – ۴ فروردین ۱۳۵۵:
نظامیان آرژانتین بر ضد دولت انتخابی این کشور کودتا کردند و بانو ایزابل مارتینز پرونIsabel M. Peron رئیس جمهوری آرژانتین را بر کنار ساختند. از آن پس آرژانتین سالها گرفتار حکومت نظامیان بود. ایزابل پس از فوت شوهرش خوان پرون ۷۹ ساله در اول ژوئیه سال ۱۹۷۴ به جانشینی او برای ریاست جمهوری انتخاب شده بود. بدنبال این کودتا احزاب ممنوعه شد و سرکوبی و اختناق بر کشور حاکم گردید
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات