728 x 90

رویداد تاریخی

۲۵ بهمن ۱۳۶۸ – ۱۴ فوریه: سلمان رشدی هدف صدور تروریسم خمینی

-

۲۵ بهمن ۱۳۶۸ – ۱۴ فوریه: سلمان رشدی هدف صدور تروریسم خمینی
۲۵ بهمن ۱۳۶۸ – ۱۴ فوریه: سلمان رشدی هدف صدور تروریسم خمینی

روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۶۸, ۱۴ فوریه سال ۱۹۹۰ خمینی با صدور فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی کتاب آیه‌های شیطانی, تروریسم صادراتی خود را لباس تئوریک پوشاند. خمینی که چند ماه قبل از آن با خفت و خواری, شکست خود در جنگ ضدمیهنی و شعارهای فتح قدس از طریق کربلا را با نوشیدن جام زهر مجبور به توقف کرده بود, با صدور فتوای قتل سلمان رشدی, و برای فرار از پاسخگویی در مورد علت به کشتن دادن بیش از ۲میلیون کشته ومجروح و ۱۰۰۰میلیارد دلار خسارت در جنگ ضدمیهنی, بحران دیگری آفرید تا افکار عمومی را از جنایات خویش در جنگ منحرف کند. در آن زمان این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده و معروف بود که خمینی این کتاب را نخوانده و بدلیل نیازش به صدور تروریسم به تکفیر نویسنده آن اقدام کرده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f1c56d1b-6b7f-43b2-85f7-95b687ff9d65"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات