728 x 90

رویداد تاریخی

یادش گرامی ، فرمانده محمود ملک مرزبان

-

محمود ملک مرزبان
محمود ملک مرزبان

اول فروردین 1361: مجاهد شهیدمحمودملک‌مرزبان، متولد سال 1328در گرمابک ازروستاهای اطراف چالوس، یکی ازفرماندهان دلیرمجاهدین بود. او هنگامی که در رشتهٌ تاریخ دردانشکدهٌ ادبیات دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد، پس ازآنکه نقش بسیار فعالی در اوج بخشیدن به جنبش دانشجویی ایفا کرد، در سال 53، به زندگی مخفی روی آورد وپس از مدتی موفق شد درارتباط مستقیم با سازمان قرار گیرد.محمود از زمره افراد آشنا با آموزشها و مهاوتهای نظامی بود.وی یک بار نیز توسط مزدوران رژیم شاهدستگیر شد اماّ توانست باتکیه بر سرعت عمل و تحرک خود از چنگ آنان بگریزد و به سایر همرزمانش بپیوندد. پس ازپیروزی انقلاب محمود بعنوان یکی از فرماندهان میلیشا به مبارزه ادامه داد. سرانجام محمود ملک‌مرزبان دراول فروردین ماه سال 61 ، دردرگیری با پاسداران ضد خلقی به شهادت رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات