728 x 90

رویداد تاریخی

۱۵دی ۱۳۵۸ اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری

مسعود رجوی، کاندیدای نسل انقلاب
مسعود رجوی، کاندیدای نسل انقلاب

کاندیدای نسل انقلاب برای ریاست‌جمهوری

رویارویی سیاسی مجاهدین با رژیم خمینی در ۲سال‌و‌نیم اول حاکمیت این رژیم، فرازهای بسیاری داشته است. یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین فرازهای آن، کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری -پس از انقلاب ۲۲بهمن- است؛ رخدادی که می‌توانست در صورت موفقیت، صورت‌مسأله ایران را عوض کند.
 
روز ۱۵دیماه سال ۱۳۵۸، سازمان مجاهدین خلق ایران، برادر مجاهد مسعود رجوی را به‌عنوان کاندیدای نسل انقلاب برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران معرفی کرد. این رویکرد، منشأ بسیاری از فعل و انفعالات در صحنه سیاسی ایران شد و مجاهدین و نیروهای دموکرات حامی آنان را یک گام بزرگ به پیش برد؛ هم‌چنین رژیم خمینی را در سطح توده‌های گسترده مردم، رسوا و منزوی ساخت.
 
در جریان کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اهداف مهم سازمان مجاهدین خلق ایران، هویت دادن به وحدت نیروهای آزادی‌خواه و شکل‌دادن جبهه ضدارتجاع بود؛ این هدف هم در این راستا بود تا مجاهدین و نیروهای آزادی‌خواه بتوانند در مقابل خمینی که شیوه زورمداری و چماقداری را در پیش گرفته بود، مقاومت کنند.
 
با معرفی مسعود رجوی به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، کلیه نیروهای مترقی، بیشتر اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران، بسیاری از زنان و جوانان و نیروهای آزادی‌خواه، از این کاندیدا حمایت کرده و مجاهدین در مرکز ثقل این جبههٔ ضد‌ارتجاعی قرار گرفتند. بدین ترتیب با پیشگامی سازمان مجاهدین خلق ایران، پایه‌های جبههٔ رهایی‌بخش، در برابر ارتجاع حاکم شکل گرفت.
 
همان زمان از گوشه و کنار کشور، شخصیت‌های سیاسی، روشن‌فکران و نمایندگان گروه‌ها، از مسعود رجوی می‌خواستند برای حراست از آزادی جامعه، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود؛ بدین‌ترتیب نیروهای انقلابی و ترقی‌خواه می‌توانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری، به او رأی دهند.
 
 

حمایت شکرالله پاک‌نژاد از کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری

از جمله‌ٔ این متفکران و روشن‌فکرانی که با شور و شوق از کاندیداتوری مسعود رجوی حمایت کردند، انقلابی بزرگ، شهید شکرالله‌ پاک‌نژاد بود که با درایت سیاسی، بر ضرورت کاندیدا شدن مسعود رجوی تأکید می‌کرد. او بر این باور بود که ضروریست در این مرحله از تاریخ ایران، نیروهای انقلابی، پیشتازی سازمان مجاهدین خلق ایران را بپذیرند تا آنها با رهبری مسعود رجوی، هدایت امور انقلاب را در دست داشته باشند. این اعتقاد شکرالله پاک‌نژاد ناشی از فهم او در درک اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز جامعه‌ ایران، یعنی آزادی بود.
 
 

حمایت جبهه نیروهای ترقی‌خواه از کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری

در فاصله‌یی بسیار کوتاه، احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های مترقی، نمایندگان اقوام و مذاهب و طیف گسترده‌یی از کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، معلمین، کارکنان و کارمندان مؤسسات مختلف و اصناف حمایت خود را از کاندیداتوری مسعود رجوی و برنامه اعلام شده او ابراز کردند.
 
سازمان‌ها و گروه‌های حمایت‌کننده از کاندیدای نسل انقلاب، مسعود رجوی، عبارت بودند از: جبههٔ دموکراتیک ملی ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، جامعهٔ سوسیالیست‌های ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان انقلابی زحمت‌کشان کردستان کومله، کانون سیاسی خلق ترکمن، سازمان اسلامی شورا(ساش)، گروه مشترک اقلیت‌های ارامنه، زرتشتی و کلیمی، گروه بررسی مسایل ارامنه، مرکز کانون ناشران و کتاب‌فروشان مسلمان، کانون پژوهش‌گران ملی‌گرا، انجمن مادران مسلمان، بخشی از مبارزان خلق عرب، هیأت نمایندگی خلق کرد، جوانان آشوری، سازمان همیاری ملی، ده‌ها انجمن و کانون معلمین، بیش از ۸۰انجمن و کانون دانشجویی، بیش از ۱۵۰کانون و تشکل کارگری، صدها انجمن دانش‌آموزی، صدها شورا و انجمن محلی، ۵۰۰نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران، صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور.
 
هم‌چنین بسیاری از شخصیت‌ها و اقطاب اجتماعی، با ارسال تلگرام و با موضع‌گیری سیاسی، حمایت خود را از کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند. این اعلام حمایت‌ها اغلب با شرکت فعال و شبانه‌روزی نیروها و تشکل‌های فوق‌الذکر در مبارزات انتخاباتی و تبلیغ برای کاندیداتوری مسعود همراه بود.
 
با پیشگامی مجاهدین پایه‌های جبههٔ رهایی‌بخش در برابر ارتجاع حاکم شکل گرفت. این وحدت حول یک برنامه مترقی که برنامه کاندیدای این جبهه، یعنی مسعود رجوی، به‌عنوان نمایندهٔ مجاهدین، در رأس این جبهه ممکن گردید. در دیماه ۱۳۵۸ مسعود رجوی و سردار شهید خلق موسی خیابانی، در یک مصاحبهٔ مطبوعاتی هدف مجاهدین از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را بیان کردند.
 
 

مسعود رجوی اهداف مجاهدین از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام می‌کند

مسعود رجوی اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران، برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را این‌گونه بیان نمود:
 «ما بدون این‌که در فکر و در خیال بردوباخت باشیم، یا کسب عنوان و مقام نظرمان را جلب کرده باشد، کما این‌که طی این مدت لااقل این را به‌اثبات رساندیم، از ابتدای این راه هم در فکر این چیزها نبودیم موفقیت نفس این تجربه را که همان مشارکت فعال نیروهای انقـلابی از این قبیل هست، آرزو می‌کنیم»(کنفرانس مطبوعاتی در دفتر مرکزی مجاهدین ـ عصر ۱۵دیماه ۱۳۵۸).
 
آنگاه مسعود رجوی در سرخط برنامه‌های انتخاباتی خود به موارد زیر اشاره کرد:
ـ تشکیل شوراهای مردمی برای ادارهٔ امور مختلف سیاسی و اقتصادی
ـ استقلال، تمامیت ارضی و تأمین حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت‌شان
ـ تضمین آزادی کامل عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب و کلیه اجتماعات سیاسی و صنفی، با هر عقیده و مرام
ـ تأمین حقوق ملیت‌ها
ـ تضمین شرایط و حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ مساوی برای زنان و مردان کشور
ـ استقرار مساوات اسلامی میان شیعیان و برادران اهل تسنّن و رفع تبعیض بین کلیه اَتباع ایران، اعمّ از تشیّع و تسنّن و سایر مذاهب و ادیان توحیدی
ـ زمین برای دهقان، کار برای کارگر
ـ تأمین حق کار، مسکن، معیشت، آموزش و بهداشت برای عموم مردم
ـ مبارزه با هرج‌ومرج و تأمین آسایش اجتماعیِ همهٔ مردم
 
 

بخشی از سخنان موسی خیابانی در میتینگ انتخاباتی سازمان مجاهدین خلق ایران

در سال ۱۳۵۸ سردار شهید خلق موسی خیابانی، در میتینگ انتخاباتی مجاهدین در زمین چمن دانشگاه تهران، اهداف مجاهدین از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را چنین بیان نمود:
 «...ما می‌دانیم چکار می‌کنیم. ما کور حرکت نمی‌کنیم. ما معنی حرف‌مان را می‌فهمیم. ما راه درست را از انحراف تشخیص می‌دهیم. ما اهل تبلیغات دروغین و توخالی نیستیم. هیچ نیروی انقلابی چنین کاری نمی‌کند و ما همه اینها را از درون ۱۴سال مبارزه بیرون آورده‌ایم. اما در این مدت که به آزمون فعلی منجر شده است و برادرمان مسعود را به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری نامزد کردیم.
 
ما شایسته‌ترین، برجسته‌ترین، ما صالح‌ترین فردی را که به‌نظرمان می‌رسید از روی همان احساس مسئولیتی که داشتیم نامزد کرده‌ایم.
 
در تمام این مدت ۱۴سال برادرمان مسعود از همان اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال ۴۶، در کوران این مبارزات بوده است؛ از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقیمانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال ۱۳۵۰ است...».
 
 

خمینی، مسعود رجوی را از کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری حذف می‌کند

پس از اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی در انتخابات ریاست‌جمهوری، خمینی چنان وحشت‌زده شد که تمام تعارف‌ها را کنار گذاشت و به‌رغم آن‌که قول داده بود در این انتخابات اصلاً دخالت نکند و به انتخاب مردم احترام بگذارد، شخصاً دخالت کرد و به این بهانه که مسعود رجوی به قانون اساسی او (خمینی) رأی نداده، فتوای حذف او از کاندیداتوری را صادر نمود.
 
خمینی با این اقدام به آشکارترین صورت به همگان نشان داد که در پی بنای یک نظام استبداد مذهبی‌ست و هرگز به راه‌حل‌های مبتنی بر دموکراسی و آرای مردم تن نمی‌دهد.
 
 

واکنش مسعود رجوی نسبت فتوای خمینی برای حذف او از انتخابات ریاست‌جمهوری

برادر مجاهد مسعود رجوی در روز ۲۹دی، در پیامی که پس از فتوای خمینی برای مردم فرستاد، ضمن فراخواندن هواداران و عموم مردم به آرامش و خویشتنداری و با تأکید بر این‌که هدف از آغاز، انتخاب شدن نبود، به اشاره گفت که هدف، روشن کردن این مسأله بود که آیا رژیم خمینی تاب تحمل تحول مسالمت‌آمیز را دارد یا نه؟ او در آن پیام هم‌چنین گفت: «اگر این مبارزه انتخاباتی بازنده‌یی داشته باشد، من نیستم».
 
آری بازنده بزرگ این کارزار درخشان که تنها ۲هفته به‌طول انجامید، خمینی بود! چرا که ماهیت دیکتاتوری‌اش را آشکار ساخت و نشان داد که هیچ سنخیتی با اصول دموکراتیک و آزادی‌خواهانه ندارد.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c168b66f-ceed-42b4-a3d5-c3cd9ac9992d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات