728 x 90

۹آذر ۸۶ـ شکست برچسب تروریستی... چون رویاندن بنفشه‌ای از دل مفرغ و سنگ

شکست برچسب تروریستی
شکست برچسب تروریستی
  • برچسب تروریستی علیه نیروی اصلی اپوزیسیون ایران و سرکوبهای ناشی از آن، برجسته‌ترین وجه سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی و بزرگترین مانع تغییر دموکراتیک در ایران بوده است.
  • هیچ عاملی باندازه گنجاندن اپوزیسیون مشروع رژیم آخوندی در لیستهای تروریستی، در خدمت بقای این رژیم و علیه تغییر دموکراتیک در ایران نبوده است.
  • آن نامگذاری گویای این بود که مماشاتگران با ملایان، هرگز توان درک پتانسیل آزادیخواهی در تاریخ ایران و نیز استعداد تشخیص تضاد اصلی در ایران را نداشته‌اند.
  • بر هم زدن آن لیست‌گذاری، مبین حیات سیاسی مستقل مقاومت ایران در جهانی تک‌قطبی است.

 

روز ۹آذر ۱۳۸۶ دادگاه انگلستان با صدور حکمی برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را باطل کرد و به وزیر کشور دستور داد حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را به پارلمان انگلستان ارائه کند.

کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه(پوئک) در حکم خود بر بطلان و نامگذاری تروریستی تأکید کرد و به دولت انگلستان دستور داد رفع ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق ایران را به مورد اجرا بگذارد.

معادله‌ای چندمجهوله باید حل می‌شد تا گره‌های این تور جهانی، بندبند باز می‌گشت.

 

نامگذاری مجاهدین امدادرسانی به دستگاه سرکوب و جنایت ولایت فقیه

آن نامگذاری گویای این بود که مماشاتگران با ملایان، هرگز توان درک پتانسیل آزادیخواهی در تاریخ ایران و نیز استعداد تشخیص تضاد اصلی در ایران را نداشته‌اند.

آن نامگذاری مبین این واقعیت بود که سیاست از منظر منافع تجاری و اقتصادی، مغلوب سیرک‌های هر چند مدت یک‌بار ولایت فقیه بوده است و آثار آن هنوز هم ادامه دارد. امدادهایی که با این تجارت سیاسی و اقتصادی روانهٔ دستگاه سرکوب و جنایت ملایان شد، از بی‌نظیرترین حمایت‌های قدرتهای جهانی به یک حکومت ارتجاعی در قرن ۲۰ و ۲دهه قرن ۲۱میلادی بوده است.

 

درهم‌شکستن لیست تروریستی سند درخشانی در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

برهم‌زدن آن لیست‌گذاری، مبین حیات سیاسی مستقل مقاومت ایران در جهانی تک‌قطبی است. زدودن آن برچسب استعماری ـ ارتجاعی از جانب یک نیروی غیرحاکم در مواجهه با انواع دیوارها و زنجیرهای مریی و نامریی در سراسر جهان، تلاشی نفس‌گیر می‌طلبید. مقاومت ایران با حفظ هویت و استقلال خویش و با مبارزه بی‌امان سیاسی و حقوقی توانست آن تور بزرگ و سنگین را از هم بدرد و مهم‌تر آن‌که مماشات آمریکا و اروپا را توأم با افشای پشت‌پرده‌های زدوبندشان با نظام ولایت فقیه افشا ‌کرد.

پادزهر سیاست مماشات و قدرتی که می‌بایست آن تور سنگین ارتجاع و استعمار را بندبند می‌گشود، یک امید صیقل خورده در وفای به پیمان با آزادی در تاریخ ایران می‌طلبید. این امید و وفای به پیمان، همان بارقه‌ای است که در کسوت تشکیلات مستقل مجاهدین خلق و مقاومت ایران توانست در مواجهه با برچسب تروریستی و شکست دادن آن، سند درخشانی بر مبارزات مردم ایران بیافزاید. با این سرمایه و گنجینهٔ ملی و میهنی بود که مقاومت ایران سراغ وجدانهای آغشته نشده به سیاست مماشات و تجارت با ملایان در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها رفت.

ــ گره‌های محکم و سخت تور سنگین تهمت و افترای ساختهٔ ملایان و خریدارانش در اروپا و آمریکا، سال‌های سال با کاروانی از حقوق‌دانان و وجدانهای بیدار سیاسی و با تکاپوی خستگی‌ناپذیر اعضا و اجزای مقاومت ایران، مرحله‌به‌مرحله و بند‌به‌بند با درایت و رهبری مریم رجوی گشوده شدند و حاصل آن: اعتراف به اصالت مقاومت برابر دیکتاتوری آخوندی و به‌رسمیت شناختن حق مبارزه برای سرنگونی آن‌.

 

بازخوانی فرازهایی از یک کارزار تاریخی

اکنون به بازخوانی آن تحول و اخبار ناشی از آن می‌پردازیم؛ اما حقیقتاً باور تحقق آن در جهان صلب و سخت منافع سیاسی و آلوده‌شده به تارهای به‌هم‌تنیدهٔ مماشات همراه با انبوه موانع دست‌وپاگیر بوروکراتیک، غیرممکن می‌نمود. از این‌رو آنچه در شکست‌دادن برچسب تروریستی اتحادیه اروپا در آذر ۱۳۸۶ و ۵سال بعد در خروج از لیست وزارت‌خارجه آمریکا در ۷مهر ۱۳۹۱ روی داد، به‌راستی که به‌سان رویاندن بنفشه‌ای از دل مفرغ و سنگ بود.

در اطلاعیة‌ شورای ملی مقاومت که در همان روز ـ نهم آذر ۱۳۸۶ ـ صادر شد آمده است:

«۷سال پس از نامگذاری تروریستی و ”ممنوعه“ شدن سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان، امروز کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه(پوئک) پس از رسیدگی طولانی به این پرونده، صراحتاً در حکم خود بطلان و غیرقانونی بودن برچسب تروریستی را اعلام کرد.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، حکم امروز دادگاه را پیروزی درخشان عدالت، اذعان به حقانیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، نشان برانگیختگی وجدان بین‌المللی و پیام قاطعیت جامعه جهانی در برابر فاشیسم مذهبی توصیف کرد.

خانم مریم رجوی این پیروزی تاریخی را به سازمان مجاهدین، به رزم‌آوران اشرف و عموم مردم ایران و همه دوستداران عدالت و آزادی تبریک گفت و آن را پیروزی ارزشهای انسانی و دست‌آوردهای بشری از جمله به‌رسمیت شناختن حق مقاومت برای آزادی دانست.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، ۳۵عضو مجلس عوام و اعیان انگلستان که ممنوعیت مجاهدین را به چالش کشیدند، وجدان بیدار مردم انگلستان نامید که بر بی‌عدالتی بزرگی که در حق مردم و مقاومت ایران روا شده بود، برشوریدند، خانم مریم رجوی با گرامی‌داشت خاطره لرد رنتون فقید از شاکیان این پرونده و همه نمایندگان و حقوقدانان و وکلا و شاهدانی که طی سالیان برای حذف این ممنوعیت تلاش کردند، قدرانی و تشکر کرد.

رئیس‌جمهور مقاومت قضات شریفی را که به‌ دور از تاثیرات سیاست مماشات و به‌رغم همه کارشکنی‌ها و فشارها، بر اساس وجدان قضایی و انسانی خود جانب عدالت را گرفتند، ستود و خاطرنشان کرد حکم امروز بر این واقعیت که این ممنوعیت از ابتدا یک تصمیم سیاسی و به‌خاطر خوش‌آمد ملایان بوده است، صحه می‌گذارد.

خانم رجوی از دولت انگلستان خواست به‌ دور از هر گونه تعلل و تأخیر حکم دادگاه را بپذیرد و به اجرا در بیاورد و همهٔ محدودیتهای ناشی از این ممنوعیت را برطرف کند.

خانم مریم رجوی یادآوری کرد: در یک دهه گذشته هیچ عاملی به‌اندازه گنجاندن اپوزیسیون مشروع رژیم آخوندی در لیستهای تروریستی، در خدمت بقای این رژیم و علیه تغییر دموکراتیک در ایران نبوده است و افزود هم‌چنان‌که در جلسات استماع در دادگاه و در اسنادی که دولت انگلستان به دادگاه ارائه داد برملا شد، بمباران قرارگاههای مجاهدین در جریان جنگ عراق که منجر به‌ شهادت دهها تن از مجاهدین گردید، به‌ درخواست استبداد مذهبی حاکم بر ایران و به بهانه همین نامگذاری صورت گرفته است.

خانم رجوی افزود، پس از رأی امروز، اتحادیه اروپا باید بلادرنگ برچسب غیرقانونی تروریستی علیه مجاهدین را ملغی سازد زیرا پایه و مبنای آن برچسب، نامگذاری مجاهدین توسط وزارت کشور انگلیس بوده و دادگاه عدالت اروپا نیز به لغو آن رأی داده است.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با یادآوری این‌که برچسب تروریستی علیه نیروی اصلی اپوزیسیون ایران و سرکوبهای ناشی از آن، برجسته‌ترین وجه سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی و بزرگترین مانع تغییر دموکراتیک در ایران بوده است، گفت: تجربه طولانی ثابت کرد که سیاست‌های ”جستجوی مدره“، ”دیالوگ سازنده“، ”دیالوگ انتقادی“ و ”ارائه مشوق“ به فاشیسم مذهبی، نتیجه‌ای جز فرصت‌دادن و جری‌تر کردن آن ندارد. زمان آن فرارسیده است که هر گونه مماشات و سازش و تسلیم در برابر فاشیسم مذهبی که اکنون با سرپوش ”صلح‌خواهی“ توجیه می‌شود، برای همیشه به‌ دور انداخته شود. قاطعیت تنها راه مقابله با رژیمی است که با تمام قوا برای دستیابی به بمب اتمی تلاش می‌کند و به ضرب انتگریسم و صدور تروریسم به‌دنبال کسب هژمونی و ”پرکردن خلأ قدرت“ در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و یمن و سومالی است. رژیم جنگ‌افروزی که برد موشکهایش را برای رسیدن به کشورهای اروپایی نیز افزایش داده و بی‌گمان منطقه و جهان را در معرض فاجعه قرار داده است.

خانم رجوی تأکید کرد، پیوسته گفته‌ایم که راه‌حل بنیادین مسأله ایران نه جنگ و لشکرکشی خارجی و نه سازش و مماشات بلکه تغییر دموکراتیک به‌وسیله مردم و مقاومت ایران است که برداشتن راهبندها را از پیش پای این مقاومت ایجاب می‌کند».