728 x 90

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا: رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین نفی کنندگان آزادی مذاهب است

مورگان اورتگاس
مورگان اورتگاس

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت: در وزارت‌خارجه ما میزبان اجلاس مذاهب برای بهبود آزادی مذاهب هستیم. رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین نفی کنندگان آزادی مذاهب است. مسیحیان، بهاییان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان غیرشیعی در رژیم ایران تحت سرکوب قرار دارند. ما از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت می‌کنیم تا که مذهب خود را انتخاب کنند. ما از مبارزات زنان ایران برای برابری تحت رژیم ایران حمایت می‌کنیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات