728 x 90

سخنرانی تاریخی سردار شهید خلق موسی خیابانی در سالگرد شهیدان در تهران - ۳۰فروردین ۱۳۵۹

سردار شهید خلق موسی خیابانی:

ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید. اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. مگر گذشته نشان نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حقه. این فکر جای خودش رو در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد.

***

در فرود آمدن چماق و گلوله سربی بر پیکر حقیقت جوی عباسها و عین الله

در ورای فریادهای ”یا للمسلمین پس کجایید“ مسعود

در جزوات سیاه، به سیاهی قلب مرتجعین دست‌اندرکار منافق

همگام با پر شدن بی‌دریغ صندوقها از آراء تقلبی آقایان

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d4d94bf3-a671-4eb0-8180-9d8b4f8107dd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات