728 x 90

سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

مسعود رجوی ۳۰مهر۱۳۷۲: مصوبه شورای ملی مقاومت درباره انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده کشور را به استحضار می‌رسانم. بر مردم و بر تاریخ ایران، بر سرزمین شیر و خورشید، بر مقاومت ایران و بر ارتش آزادی گرامی و فرخنده و مبارک باد.

از سخنان مسعود رجوی در ۳۰خرداد ۱۳۷۶: ثمره فرخنده همه کشاکشها و رزم و رنج و خون و فدا، سیمای مجسم ایران فردا، مهر تابان آزادی و مظهر ناب پاکبازی و مسئولیت شناسی انسانی، در رأس یگانه جایگزین مردم‌سالار، شورای ملی مقاومت ایران. و این پاسخ فرهنگی و این پاسخ فرهنگی و تاریخی و ایدئولوژیکی مردم و مقاومت ایران است به ارتجاع ضدانسانی و زن‌ستیز خمینی، کارآمدترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد همه‌جانبه با استبداد مذهبی و مبشر رهایی و اعتلای زن و مرد ایرانی!

از سخنان مریم رجوی در ۲۸خرداد۱۳۸۳: اگر مقاومت برای آزادی گناه است، ما به این گناه بزرگ افتخار می‌کنیم، به زندان رفتن به‌خاطر آزادی افتخار می‌کنیم و به‌شهادت برای آزادی افتخار می‌کنیم.

از سخنان مریم رجوی در سال ۱۳۹۳: بله، نقشه‌مسیر ما این بوده و هست: اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خوان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت،

اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خوان اتهام و شیطان‌سازی و خنجر و خیانت عبور کرد،

اگر برای رسیدن به آزادی، باید از هفت خوان هفتاد ابتلاء و آزمایش گذشت، آری آری

ما در نبرد برای آزادی برای صدها هفت خوان دیگر حاضر و آماده‌ایم ... ... ...