728 x 90

رژیم ایران تولید غنی‌سازی اورانیوم را ۴برابر کرد

نشست خبری کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی
نشست خبری کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد:‌ خبرگزاری نیمه رسمی رژیم ایران دوشنبه ۳۰اردیبهشت گفت رژیم ایران تولید اورانیوم غنی شده سبک خود را در بحبوحه تنشها با آمریکا ۴برابر کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس افزود: ۴برابر شدن تولید اورانیوم غنی شده به این معنی است که ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ایران بیش از میزانی می‌شود که در برجام مشخص شده است.

مطابق برجام، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده توسط رژیم ایران نباید از سقف ۳۰۰کیلو گرم بیشتر باشد و رژیم باید مازاد اورانیوم غنی شده خود را به فروش برساند.

 

رژیم آخوندی روز ۱۸اردیبهشت، در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد به التزاماتش در رابطه با فروش مازاد اورانیوم غنی شده بر اساس برجام پایبند نیست.

آخوند روحانی، رئیس‌جمهور ارتجاع در سخنانی در هیأت دولت گفت: «امروز ما به سران پنج کشور اعلام کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام می‌دادیم صرف‌نظر خواهیم کرد، این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به ۳۰۰کیلو گرم می‌رسید ما اضافه بر آن را به کشوریمی‌فروختیم و در عوض آن کیک‌زرد می‌گرفتیم از امروز این فروش متوقف می‌شود.

فروش دوم، فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از ۱۳۰تن تجاوز می‌کرد ما اون مقدار اضافی را به کشوری می‌فروختیم امروز این فروش را هم متوقف می‌کنیم».

این اعلام از جانب آخوند روحانی در حالی بود که وزارت‌خارجه آمریکا روز ۱۳اردیبهشت ۹۸ فهرستی از موارد تشدید تحریم‌ها و محدودیتها ی اتمی علیه دیکتاتوری آخوندی را اعلام کرده بود و از جمله خرید اورانیوم غنی شده از رژیم ایران را مشمول این تحریم‌ها کرد. دولت آمریکا همچنین ارسال مازاد آب سنگین رژیم را نیز تحریم کرد.

به‌دنبال اعلام نقض تعهدات برجام توسط آخوند روحانی، فرانسه، انگلستان و آلمان، از اعلام نقض تعهدات برجامی توسط حکومت آخوندی ابراز تأسف و نگرانی کردند و چین خواستار خویشتنداری شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات