نخستین سرشماری در ایران به سبک جدید

جمعیت اصفهان و همدان در سال 1319

جمعیت اصفهان و همدان در سال 1319

روز پنجم دیماه سال 1319 برای اولین بار در ایران سرشماری مدرن انجام گرفت و اعلام شد در شهر اصفهان 204 هزار و 600 تن زندگی می کنند و دومین شهر بزرگ ایران است.
 جمعیت همدان نیز طبق این سرشماری 103 هزار و 900 تن بود.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد