قانون اساسی پس از مشروطیت، به امضا مظفرالدین شاه رسید

مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه

روز هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ به‌دنبال ماهها درگیری بین دربار و مجلس اول، سرانجام مظفرالدین‌شاه قاجار مصوبه‌ی قانون‌اساسی را که با اجرای آن نظام حکومتی ایران به مشروطه سلطنتی تبدیل می‌شد امضاء کرد و ده روز بعد هم درگذشت.
این قانون دارای 51 اصل بود که بعداً اصلاحیه‌هایی به‌نام متمم برآن اضافه شد.
 عنوان قانون‌اساسی را در آن‌زمان، نظامنامه گذارده بودند.
 یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش مشروطیت، تغییر نظام سلطنتی مطلقه به نظام مشروطه بود که شاه را فاقد قدرت اجرایی می‌کرد. اما ابتدا محمدعلی‌شاه علیه این قانون‌اساسی که به‌آن سوگند یاد کرده بود به‌مخالفت برخاست و بعد آخوندهایی نظیر شیخ‌فضل‌الله نوری با آن قانون‌اساسی مخالفت کردند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد