728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین دیدار خانم مرضیه، بانوی هنر و آواز ایران با خانم مریم رجوی

-

نخستین دیدار خانم مرضیه، بانوی هنر و آواز ایران، با خانم مریم رجوی
نخستین دیدار خانم مرضیه، بانوی هنر و آواز ایران، با خانم مریم رجوی

روز ۲۶مرداد سال ۱۳۷۳، خانم مرضیه بانوی هنر و آواز ایران‌زمین، پس‌از خروج از جهنم حکومت آخوندی در پاریس با خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده‌ مقاومت ایران دیدار نمود و به‌ مقاومت ایران پیوست.

در این دیدار، خانم مریم رجوی به ‌خانم مرضیه گفت:
شما گنجینه‌یی سرشار از زیباییها و ارزشهای هنر میهن ما هستید که طی چند دهه اخیر با صدای زیبایتان نوازشگر جان و روح دههامیلیون ایرانی بوده‌اید؛ بسیار خوشحالم که اکنون، پس‌از 15سال تحمل رنج و تلخی در حاکمیت استبداد مخوف مذهبی، شما را به‌سلامت و با سرزندگی همیشگیتان در خانواده مقاومت و در کنار آگاه‌ترین و فداکارترین فرزندان ایران‌زمین یعنی رزمندگان و فعالان پاکباز مقاومت ایران می‌بینم.

درپاسخ، خانم مرضیه گفت:
بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم. از این‌همه بزرگواری شما تشکر می‌کنم و از خداوند سلامت و سعادت برای شما و آقای مسعود رجوی را خواستارم. شما مشوق و راهنمای همه هستید. من باید به‌این حقیقت اذعان کنم که وقتی صحنه مراسم بزرگ 30خرداد سال 64 و انتخاب و تصمیم‌گیری خطیر شما را دیدم و مشاهده کردم که شما در حضور آن جمعیت انبوه، خودتان خطبه عقد را خواندید، شهامت و آزادگی شما برایم بسیار تکان‌دهنده و اعجاب‌آور بود. دوران زندگی من که خیلی کم است، ‌فکر نمی‌کنم که در همه ‌تاریخ و در طول چند هزار سال هم هیچ زنی از چنین شهامت و قدرت معنوی برخوردار بوده باشد.

این دیدار انعکاس بسیار گسترده‌یی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. بسیاری از رسانه‌ها با عناوینی مثل ”هزاردستان“ ”کلثوم ایران“ ، ”الهه موسیقی ایران“ از او یاد کرده و نوشتند که خواننده‌ افسانه‌یی ایران به‌ مقاومت ایران پیوسته است.