728 x 90

رویداد تاریخی

ملا آواره؛ شخصیت مبارز و شاعر مترقی کرد به شهادت رسید

-

ملا آواره شخصیت مبارز و شاعر مترقی کرد
ملا آواره شخصیت مبارز و شاعر مترقی کرد
۱۹ اردیبهشت۱۳۴۷ – ۹ مه۱۹۶۸:
ملااحمد شلماشی معروف به‌ملاآواره توسط عوامل رژیم شاه به‌شهادت رسید.
ملاآواره در ادامه مبارزه خود با رژیم ضدخلقی شاه به‌جنبش مسلحانه‌یی که گروه ‌اسماعیل شریف‌زاده، روشنفکر مبارز کردستان آغاز کرده بود پیوست و از اعضای مرکزیت این جنبش شد.
ملاآواره یک هفته پس از شهادت شریف‌زاده (در ۱۹اردیبهشت سال ۱۳۴۷)، در محاصره‌‌‌‌‌‌‌ نیروهای سرکوبگر شاه درمنطقه سردشت قرار گرفت و به‌شهادت رسید.
از ملاآواره اشعار و سروده‌هایی به‌جای مانده که در آن با زبانی ساده از درد و رنج مردم محروم کردستان ایران سخن گفته و راه رهایی مردم این سامان را در اتحاد، همگامی وهمدلی و مبارزه‌یی بی‌امان با غارتگران و ستمکاران دانسته است
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات