728 x 90

رویداد تاریخی

کودتای موسوم به‌ ” انقلاب فرهنگی“ علیه دانشگاههای ایران

-

کودتای موسوم به‌ ”انقلاب فرهنگی“ علیه دانشگاههای ایران
کودتای موسوم به‌ ”انقلاب فرهنگی“ علیه دانشگاههای ایران
روز 29فروردین سال 1359،حمله خونین و سراسری پاسداران و دیگر عوامل خمینی به‌‌دانشگاههای سراسر کشور تحت عنوان ”انقلاب فرهنگی” انجام گرفت. به‌دنبال این تهاجمات وحشیانه، 17تن از دانشجویان کشته، 2180تن زخمی، و صدهاتن دیگر دستگیر شدند.
 
دانشگاههای ایران که در دوران انقلاب ضدسلطنتی، ”سنگر آزادی” لقب گرفته بودند، پس از انقلاب نیز همچنان ”سنگر آزادی” بودند و دانشجویان و اساتید دانشگاهها به‌‌شدت از استبداد دینی خمینی و رویکردهای ارتجاعی آن منزجر بوده و از نیروهای مترقی و به‌خصوص سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کردند. از این رو دانشگاهها مورد تاخت و تاز و ایلغار خمینی قرار گرفت و به‌‌مدت سه سال تعطیل شد.
 
در بازگشایی مجدد دانشگاهها در سال 62، و طی همان سه سال، خمینی هزاران دانشجو را اعدام کرده بود و صدهاهزار دانشگاهی کشور نیز ناچار از ترک میهن شده بودند.
خمینی با ایجاد یک سیستم تفتیش عقاید مذهبی و سیاسی دست به‌‌تصفیه‌‌‌‌‌‌‌اساتید و دانشجویان زد.
قلع‌وقمع دانشگاهها و مراکز علمی کشور تحت عنوان ” انقلاب فرهنگی” توسط خمینی و آخوندهای حاکم، موجب شد که ایران به‌لحاظ علمی، یک دوره ‌‌‌‌‌‌‌کامل از کشورهای همتراز خود در آن‌زمان عقب بیفتد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات