728 x 90

رویداد تاریخی

6اسفند ۱۲۹۴ - 25 فوریه: روز تصرف کرمانشاه توسط روسیه

-

عبدالحسین میرزا فرمانفرما
عبدالحسین میرزا فرمانفرما

روز 25 فوریه سال 1916 (ششم اسفند سال 1294شمسی) در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای روسیه، شهر کرمانشاه را تصرف کردند.

پیش از سقوط کرمانشاه،اعضای کمیته دفاع ملی و نیز گروههایی که ازتهران، قم و اصفهان برای دفاع به این شهر رفته بودند به قصر شیرین نقل مکان کرده بودند.

در پی سقوط کرمانشاه، عبدالحسین‌میرزافرمانفرما رئیس الوزراء وقت به نشانه اعتراض به اقدام روسها از سمت ریاست دولت کناره گیری کرد.

 دولت وقت ایران در آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرده بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات