728 x 90

رویداد تاریخی

22 فوریه ۱۹۳۴ - 3اسفند: شهادت آگوستو سزار ساندینو قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه

-

ساندینو قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه
ساندینو قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه

22فوریه 1934 آگوستو سزار ساندینو قهرمان ملی مردم نیکاراگوئه به‌شهادت رسید.

 از سال1927جنبش رهایی‌بخش مردم نیکاراگوئه علیه اشغالگران خارجی گسترش یافت.‌ رهبری این جنبش را آگوستو سزار ساندینو قهرمان ملی نیکاراگوئه دردست داشت. ساندینو توانست نیروهای میهن‌پرست را پیرامون خود متشکل و مسلح نموده و با واردآوردن ضربات گسترده نظامی بر اشغالگران، نهایتا آنهارا در سال 1933 از نیکاراگوئه بیرون براند. اما قریب یک‌سال بعد در توطئه‌يی که توسط مزدوران گارد به‌اجرا درآمد ساندینو به همراه تعدادی از یارانش به شهادت رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات