728 x 90

رویداد تاریخی

19بهمن ۱۳۴۹ – 8 فوریه: حماسه سیاهکل

-

سیاهکل
سیاهکل

روز 19بهمن سال 1349 صفیر گلوله‌های یک‌هسته چریکی در جنگل، سکوت سنگین حاکمیت دیکتاتوری وابسته شاه را درهم شکست.

این هسته چریکی، به‌فرماندهی علی‌اکبر صفایی فراهانی و 5تن دیگر از یارانش، از اواسط شهریور49، برای بسیج و تدارک عملیات مسلحانه در بهار سال 50 رهسپار جنگلهای گیلان شده بود. ساواک و ارگانهای امنیتی رژیم شاه که به وجود این هسته چریکی پی برده بودند، موقعیت این تیم در جنگل را در مخاطره قرار دادند و این تیم ، زمان عملیات را جلو انداخت و در شامگاه 19بهمن، با‌حمله به ‌پاسگاه سیاهکل و خلع‌سلاح آن، پا‌به‌میدان عمل مبارزه مسلحانه نهاد.

هسته چریکی، پس از حمله به‌پاسگاه سیاهکل، به‌سوی جنگل عقب نشست و تا 18اسفند در حلقه محاصره دشمن، به‌مقاومت پرداخت.

 در این نبردهای نابرابر، فداییان دلاور مهدی اسحاقی و محمدرحیم سماعی به‌شهادت رسیدند.

پس‌از آن نیز در تاریخ 26اسفند، علی‌اکبر صفایی فراهانی و 12رزمنده فدایی دیگر در‌برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند و در راه آرمان و خط‌مشی انقلابیشان جان باختند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات