7بهمن 39 - 27 ژانویه: دومین شکست مروان اموی از ابومسلم خراسانی

ابومسلم خراسانی

ابومسلم خراسانی

در جنگ دو روزه‌ی 26 و 27 ژانویه  سال 750 میلادی که میان نیروهای ابومسلم خراسانی و لشکریان مروان، آخرین حکمران امویان، در کنار رودخانه زاب روی داد، مروان شکست خورد و به مصر گریخت و در آنجا کشته شد.

 ابومسلم که برضد حکومت امویان بپا خاسته بود سال پیش از آن (749 میلادی ــ 128 خورشیدی)، ارتش امویان را شکست داده بود و پس از این پیروزی، مروان را از خلافت، خلع و آن را به ابوالعباس سفاح منتقل کرده بود .

 بسیاری از مورخان، این سال را آغاز خلافت عباسیان و گسترش نفود ایرانیان در امور حکومت نوشته‌اند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد