728 x 90

رویداد تاریخی

۷بهمن ۳۹ - ۲۷ ژانویه: دومین شکست مروان اموی از ابومسلم خراسانی

-

دومین شکست مروان اموی از ابومسلم خراسانی
دومین شکست مروان اموی از ابومسلم خراسانی

در جنگ دو روزه‌ی ۲۶ و ۲۷ ژانویه  سال ۷۵۰ میلادی که میان نیروهای ابومسلم خراسانی و لشکریان مروان، آخرین حکمران امویان، در کنار رودخانه زاب روی داد، مروان شکست خورد و به مصر گریخت و در آنجا کشته شد.

 ابومسلم که برضد حکومت امویان بپا خاسته بود سال پیش از آن (۷۴۹ میلادی ــ ۱۲۸ خورشیدی)، ارتش امویان را شکست داده بود و پس از این پیروزی، مروان را از خلافت، خلع و آن را به ابوالعباس سفاح منتقل کرده بود .

 بسیاری از مورخان، این سال را آغاز خلافت عباسیان و گسترش نفود ایرانیان در امور حکومت نوشته‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات