6بهمن ۱۳۶۶ - 26 ژانویه: انتشارگزارش مرکز حقوق‌بشر ملل‌متحد درباره نقض حقوق‌بشر توسط رژیم خمینی

مقر شورای حقوق بشر ملل متحد

مقر شورای حقوق بشر ملل متحد

 ششم بهمن‌سال1366، مرکز حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با استناد به افشاگریهای مستند و موثق مقاومت ایران، ازجمله اسناد منتشره توسط مجاهدین خلق ایران، به‌ویژه لیست اسامی و مشخصات 14028تن از شهدای انقلاب نوین مردم ایران، گزارش افشاگرانه‌یی درباره نقض آشکار و مستمر حقوق‌بشر توسط رژیم خمینی منتشر نمود.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد