22 ژانویه ۱۹۰۱ - 2بهمن: درگذشت ملکه ویکتوریا

ملکه ویکتوریا

ملکه ویکتوریا

ویکتوریا ملکه انگلستان روز 22 ژانویه 1901در 82 سالگی درگذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی این کشور پایان گرفت.

 ویکتوریا از سال 1837 به مدت 64 سال بر انگلستان سلطنت کرد. گستردگی مستعمرات بریتانیا در شرق و غرب عالم به قدری بود که در زمان ملکه ویکتوریا معروف بود آفتاب بر پرچم انگلستان غروب نمی‌کند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد