728 x 90

رویداد تاریخی

۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ - ۲بهمن: درگذشت ملکه ویکتوریا

-

۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ - ۲بهمن: درگذشت ملکه ویکتوریا
۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ - ۲بهمن: درگذشت ملکه ویکتوریا

ویکتوریا ملکه انگلستان روز ۲۲ ژانویه ۱۹۰۱در ۸۲ سالگی درگذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی این کشور پایان گرفت.

 ویکتوریا از سال ۱۸۳۷ به مدت ۶۴ سال بر انگلستان سلطنت کرد. گستردگی مستعمرات بریتانیا در شرق و غرب عالم به قدری بود که در زمان ملکه ویکتوریا معروف بود آفتاب بر پرچم انگلستان غروب نمی‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات