728 x 90

رویداد تاریخی

22 ژانویه ۱۹۰۱ - 2بهمن: درگذشت ملکه ویکتوریا

-

ملکه ویکتوریا
ملکه ویکتوریا

ویکتوریا ملکه انگلستان روز 22 ژانویه 1901در 82 سالگی درگذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی این کشور پایان گرفت.

 ویکتوریا از سال 1837 به مدت 64 سال بر انگلستان سلطنت کرد. گستردگی مستعمرات بریتانیا در شرق و غرب عالم به قدری بود که در زمان ملکه ویکتوریا معروف بود آفتاب بر پرچم انگلستان غروب نمی‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات