2بهمن ۱۳۳۱ - 22 ژانویه: تأسیس بیمه‌های اجتماعی کارگران در زمان دکتر مصدق

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

روز دوم بهمن سال 1331خورشیدی، دکترمصدق، رئیس دولت وقت، دستور تأسیس فوری سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران را که از ابتکارهای وی به‌منظور تأمین رفاه عمومی بود، صادر کرد.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد