728 x 90

رویداد تاریخی

۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ - ۳بهمن: پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان

-

۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ - ۳بهمن: پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان
۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ - ۳بهمن: پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان

روز ۲۳ ژانویه سال۱۵۵۶ پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان در ایالت شیانسی چین روی داد که ضمن آن بیش از ۸۳۰ هزارتن کشته شدند

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات