23 ژانویه ۱۵۵۶ - 3بهمن: پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان

نقشه چین

نقشه چین

روز 23 ژانویه سال1556 پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه جهان در ایالت شیانسی چین روی داد که ضمن آن بیش از 830 هزارتن کشته شدند


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد