22 ژانویه ۱۸۳۶ - 2بهمن: درگذشت آندره آمپر فیزیکدان فرانسوی

آندره آمپر فیزیکدان فرانسوی

آندره آمپر فیزیکدان فرانسوی

22 ژانویه 1836 آندره آمپر فیزیکدان فرانسوی که واحد سنجش جریان برق آمپر به نام او نامیده شده، درگذشت. وی در زمینه برق، آهن‌ربا و حوزه‌های مغناطیسی، تجربه‌های متعدد کسب کرد و توانست واحد سنجش جریان برق را ابداع کند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد